TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CITECH - CITECH EDUCATION

Học photoshop tại Nha Trang Đồ họa web Nha Trang Học CCNA tại Nha Trang Học CorelDraw tại Nha Trang Học Wordpress tại Nha Trang Đồ họa web Nha Trang

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Thời lượng Lịch học Đăng ký học
Chuyên Viên Photoshop 27/03/2015 2.5 tháng Thứ 2,4,6 17h10-19h10
Bác Sĩ Máy Tính 25/03/2015 2.5 tháng Thứ 2,4,6 19h10-21h10
Lớp Web Doanh Nghiệp 22/03/2015 3.5 tháng Thứ 3,5,7,CN 19h10 - 21h10
Thiết Kế Quảng Cáo 30/03/2015 4 tháng Thứ 3,5,7 17h10-19h10
Đồ Họa Website 17/03/2015 2.5 tháng Thứ 2,4,6 17h10-19h10
Quản Trị Mạng Doanh Nghiệp 15/03/2015 4 tháng Thứ 2,4,6 19h10-21h10

Nhấn vào đây để Chuyển tiếp... qua CITECH.VN

X